Jul 23, 2019   1:07 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Familie´s farm - livery (hypoteraphy)
Written by (author): Ing. Michal Kubů
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - chov koní (hypoterapia)
Summary:Abstrakt: V diplomovej práci som vypracoval realizačný projekt stajne a jazdeckej haly. Použil som všetky poznatky získané pri štúdiu ako aj osobné dlhoročné skúsenosti s chovom, výcvikom a prácou s koňmi. Tieto budovy sú súčasťou jazdeckého areálu ,ktorý sa nachádza v obci Marianka na ulici Krpatská. Riešené objekty sú začlenené ako objekt S0.1- stajňa a S0.2- Jazdecká hala. Stajňa je riešená ako jednopodlažný objekt pre 45 koni, miestnosťou pre stájnika , a technickým zabezpečením pre stajňu. Objekt je založený na základových pätkách a pásoch. Každý vstup je spravený ako bezbarierový pre osoby telesne a mentálne postihnuté. Jazdecká hala je zložená z dvoch sekcií, sekcia A ako jazdecká hala s vstupnou halou sociálnymi zariadeniami a bufetom. V sekcii B sa nachádzajú na 1.NP vstupná hala so sociálnymi zariadeniami a schodiskom. V 2.NP nachádza priestor rozhodcovskej veže ktorá slúži ako priestor pre rozhodovanie či už na ploche jazdeckej haly ako aj na vonkajšom jazdeckom obdĺžniku. Jazdecká hala je navrhnutá podľa požiadaviek FEI, aby mohli byt na plochách uskutočňované aj medzinárodné preteky na vysokej úrovni. Z požiadaviek FEI vyplýva rozmer vnútorného jazdeckého obdĺžnika 20x60m a vonkajšieho pre medzinárodné podujatia 40x80m. Našim cieľom bolo vypracovanie projektu, ktorý bude slúžiť bežnej verejnosti , pre prácu s telesne a mentálne postihnutými osobami v rámci hypoterapie, ako aj profesionálnym jazdcom a klubom. Pred jazdeckou halou sa nachádza parkovisko pre verejnosť, klubovňa a dom pre správcu areálu. Ďalej veľký jazdecký obdĺžnik s tribúnami , hotel, centrum pre telesne a mentálne postihnuté osoby. Jazdecká hala je založená prevažne na prefabrikovaných základových pätkách. Dominantou jazdeckej haly je oblúkový nosník z lepeného lamelového dreva, ktoré určujú definíciu priestoru a úplnosť objemu danej hmoty. Moderný vzhľad budovy a jeho výška sa stanú dominantou jazdeckého areálu. Celá hala je presvetlená veľkou plochou zasklenia .Pri projektovaní sa dbalo na bezbariérové navrhnutie objektu pre telesne a mentálne postihnutých ľudí.
Key words:farma, kone, izolácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited