Jul 24, 2019   9:00 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family farm - riding area 1
Written by (author): Ing. Milan Makúch
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - jazdecký areál 1
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie realizačného projektu rodinnej farmy -- jazdecký areál Orava. Projekt je spracovaný v grafickej časti, kde sa nachádzajú stavebné výkresy a v textovej časti, ktorá pozostáva z technickej správy, tepelnotechnických posúdení obvodových stien a vybraných kritických detailov. Riešenie pozostávala z návrhu dvoch stavebných objektov. Stavebný objekt SO 01 -- stajňa a stavebný objekt SO 02 -- jazdiareň. Objekt stajne je jednopodlažná budova, určená predovšetkým na voľné ustajnenie koní. Okrem jednotlivých boxov s príslušenstvom pre kone, sa tu nachádzajú ďalšie dva bloky, kde sú šatne, hygienické priestory a technicko -- hospodárske zázemie s kotolňou. Objekt jazdiarne je navrhnutý na výcvik jazdenia na koni. Jednopodlažná budova haly pozostáva zo zádveria a z vlastnej jazdeckej plochy. Téma diplomovej práce zahŕňa získanie nových poznatkov z oblasti navrhovania stavieb pre chov koní a jazdeckých zariadení pre kone. Okrem architektonického a konštrukčného riešenia budov, sa riešila aj statická časť, v ktorej sme nadobudli ďalšie vedomosti pri návrhu drevených krovov a nosných konštrukcií jednopodlažných hál.
Key words:Stajňa, Jazdiareň, Rodinná farma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited