Jul 16, 2019   0:28 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:family farm - horses (hypoteraphy)
Written by (author): Ing. Marek Magát
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - chov koní (hypoterapia)
Summary:Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektu na realizáciu stavby v zadanom rozsahu. Jedná sa o rodinnú farmu -- chov koní (hypoterapia) v katastrálnom území obce Výčapy -- Opatovce (okres Nitra). Na parcele 488/1 o výmere takmer 5,2 ha doteraz využívanej na poľnohospodárske účely, ku ktorej vedú dve prístupové cesty s napojením na miestne komunikácie v obci. Pozemok je z veľkej časti obkolesený riekou Nitrou. Ide o areál, kde sa budú môcť konať súťaže koní ako parkúr, voltižné jazdenie , drezúra a terénna jazda. Taktiež ale aj výcvik koní, tréningy s deťmi a liečbou koňmi (hypoterapiu). V areáli sú umiestnené parkovacie plochy, celý komplex (penzión, kancelárie, stajne a krytá jazdecká hala), chatky s možnosťou ustajnenia vlastného koňa , nekrytá vonkajšia jazdiareň, detské ihrisko a tenisové kurty. Predmetom riešenia bola jazdiareň a stajňa. Výškovo je riešený objekt umiestnený 0,000 = 196,34 m.n.m Bpv. V stajniach sa nachádza lekár s karanténnou aj pôrodnou miestnosťou. Ustajnenie pre 16 koní v jednotlivých boxoch o rozmeroch 3,5 x 3,5 m, ďalej kováč, miestnosť na umývanie koní a technická miestnosť s rebríkovým schodiskom do podkrovia, ktoré bude slúžiť ako sklad sena s možnosťou dopravy balíkov sena. Konštrukčný systém stajne je tvorený obvodovými múrmi z keramických tvárnic Porotherm Profi 38 Ti a vnútorných drevených stĺpov prierezu 200x200mm, drevených prievlakov prierezu 200x250 mm a v plnej väzbe spriahnutých nosníkov 2x100x200mm a v prázdnej väzbe 100x200 mm. Jazdiareň je tvorená z lepených lamelových nosníkov GL 32 s premenlivou výškou prierezu od 1500 mm do 1000 mm a hrúbkou 200 mm. Na vrchole strechy haly je riešený svetlík o výške 3,4 m s oknami po oboch stranách s výškou 1,5 m pre dostatočné osvetlenie vnútorného prostredia. Návrh projektovej dokumentácie je v súlade so súčasnými platnými normami STN EN a vyhláškami s ohľadom na životné prostredie a prevádzkové zabezpečenie.
Key words:Kôň, stajňa, jazdectvo, hypoterapia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited