Jul 16, 2019   4:36 a.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Miroslava Šišková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:ŠIŠKOVÁ, Miroslava: Bytový dom. [Bakalárska práca]. -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. -- Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Bratislava: STU SvF, 2015. 147 s. Zadaním bakalárskej práce bolo vyhotovenie projektu pre realizáciu stavby bytového domu s polyfunkciou v okresnom meste Malacky. Ako východiskový podklad boli použité projekty pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Riešený objekt je navrhnutý ako šesť podlažná budova s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami (NP). Suterén slúži najmä ako technické zázemie budovy a skladovací priestor pre obyvateľov. 1. NP je určené na prenájom pre podnikateľské účely. V 3. -- 5. NP sú situované 1-, 2- a 3-izbové obytné jednotky s celkovým počtom 36.
Key words:technická správa, bytový dom, projekt pre realizáciu stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited