Jul 20, 2019   11:46 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwelling-house
Written by (author): Ing. György Szeif
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Témou mojej bakalárskej práce je navrhnutie polyfunkčného bytového domu. Na umiestnenie navrhnutej budovy som si zvolil obec Gabčíkovo, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Dunajská Streda. Rozloha zvolenej parcely s číslom 2656/2 poskytuje vhodné miesto pre umiestnenie dlhšej budovy. Bytový dom obsahuje jedno podzemné a päť nadzemných poschodí. Na podzemnom podlaží sa nachádza hromadná garáž pre obyvaťelov bytového domu s 29 parkovacími miestami a jedným vyhradeným parkovacím miestom pre telesne postihnutých, do ktorého sa dostneme pomocou rampy postavenej na severozápadnej strane budovy. Vstupné podlažie, v porovnaní s terénom, je o 0,360m zdvihnuté vyššie. Na tomto podlažie sa nachádzajú aj k jednotlivým bytom prislúchajúce kobky, tri miestnosti k prenájmu a plynová kotolňa. K budove, ako aj k prenajímateľným miestnostiam prislúchajú zvlášť vstupné dvere zo spoločnej terasy. Kotolňa je vybavená samostatným vzadným vchodom a terasou. Komunikácia zodpovedá bezbariérovým podmienkam. Možnosť parkovania je rovnako zabezpečená aj pred budovou. Okrem toho sa pred budovou nahádza aj kryté miesto pre komunálny odpad. Nočné osvetlenie zabezpečujú pouličné lampy vybavené solárnymi panelmi. Najdôležitejšou časťou mojej práce je však navrhovanie samotných bytov. Na zvyšných štyroch podlažiach bytového domu sa nachádza 28 bytov. Navrhnuté byty maju rôzny štandard: štartovacie byty, mezonety a plošne rozsiahle byty. Okrem mezonetov majú všetky byty aj loggiu. Vstup do bytov je vybudovaný pomocou spoločnej pavlače. Budova je ukončená plochou strechou, ktorú lemuje železobetónová atika. Vertikálnu komunikáciu tvorí schodiskový prestor (dvoj- resp. troj-ramenné shodiská) . V priestore schodiska sa nachádza samotná výťahová šachta.
Key words:podlažie, podzemné, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited