Jul 20, 2019   9:18 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:multifunctional building
Written by (author): Ing. Kristián Matus
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Predmetom zadania záverečnej bakalárskej práce je navrhovanie bytového domu s polyfunkciou a parkovaním v podzemnom podlaží a vypracovanie dokumentácie na úrovni realizačného projektu stavby s dodržaním platných technických noriem a vyhlášok. Bytový dom je riešený ako samostatne stojací dvojsekciový bodový objekt s piatimi nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím a je určené na bývanie. Nachádza sa v meste Dunajská Streda na katastrálnom území Dunajská Streda. Riešené územie je umiestnené v lokalite, ktorá je súčasťou urbanistickej infraštruktúry pozostávajúcej z novostavajúcich a existujúcich polyfunkčných - administratívnych objektov. Pôdorysný tvar bytového domu je zložitý, symetrický a je rozdelený na tri časti. Základnú objemovú štruktúru tvoria obdĺžniky, ktoré sú medzi sebou a vedľa seba posunuté. Navrhnuté zalomenie výrazne zlepšuje možnosť prirodzeného presvetlenia priestorov z južnej a juhozápadnej strany, kde je fasáda vytvorená z veľkých zasklenených plôch. Strecha bytového domu je plochá, nad podzemnou garážou bude používaná vegetačná plochá strecha s polointenzívnou zeleňou. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú jednotky občianskej vybavenosti - prenajímateľné priestory - v kontakte s ulicou. Obytné a komunikačné priestory bytového domu sa nachádzajú od druhého nadzemného podlažia po piate podlažie. Objekt tvoria štyri podlažia bytových jednotiek, ktoré sú prístupné so schodiskom. Na každom podlaží sa nachádzajú dva dvojizbové a dva trojizbové byty a mezonet cez dve podlažia. Návrh týchto bytov reaguje na aktuálnu požiadavku trhu. Vstup do domu je situovaný zo severovýchodnej strany pozemku, všetky miestnosti sú navrhnuté podľa orientácie svetových strán.
Key words:dvojsekciový bodový objekt, vegetačná plochá strecha s polointenzívnou zeleňou, presvetlenia priestorov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited