Jul 18, 2019   3:09 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:residential house
Written by (author): Ing. Martina Illéšová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Bakalárska práca je riešením polyfunkčného objektu samostatne stojaceho bytového domu, ktorého konštrukčné aj architektonické riešenie vyplýva z orientácie na svetové strany. Návrh je myslený ako ucelený komplex na bývanie s polyfunkciou. Sú to dva spojené celky rešpektujúce terénne a urbanistické podmienky. Hmota objektu je umiestnená do mierneho svahu. Bytový dom má 5 nadzemných a jedno podzemné podlažie. Na 1. podzemnom podlaží je garáž určená pre obyvateľov bytov, na 1. nadzemnom podlaží je umiestnená kotolňa, pivničné kobky a prenajímateľné priestory a na 2. -- 5. podlaží sa nachádzajú byty -- celkom 16. Orientácia priestranných bytov je navrhnutá s ohľadom na svetové strany a s možnosťou panoramatického výhľadu na mesto a okolie. Príjazdová cesta k objektu sa napája na hlavnú prístupovú cestu na sídlisko, ktorá je priamo spojená s centrom mesta. Farebne je návrh riešený v odtieňoch hnedej s oranžovými pásmi, ktoré dopĺňajú presklené zelené plochy zábradlia balkónov a loggií.
Key words:bakalárska práca, bytový dom, objekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited