Jul 17, 2019   0:54 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Family Farm - breeding riding horses - mountain area
Written by (author): Ing. Zuzana Mazúchová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rodinná farma - chov jazdeckých koní - podhorská oblasť
Summary:Témou riešenia danej diplomovej práce, je rodinná farma -- chov jazdeckých koní. Objekt je určený na kultúrne a spoločenské podujatia. Hlavnou úlohou v písomnej časti je návrh a posúdenie obalových konštrukcií a vnútornej klímy riešenej krytej jazdiarne a ustajnenia, z hľadiska tepelnej techniky, pomocou rôznych výpočtových programov a porovnanie výsledných hodnôt podľa platných noriem. Konštrukcie sa posudzujú na difúziu vodných pár a priebeh teplôt. Ďalej je práca zameraná na vyhodnotenie budovy ako celku z energetického hľadiska. Tu sú spomenuté aj teoretické znalosti, ktoré je potrebné splniť pre dané konštrukcie z hľadiska tepelnej techniky. V rámci tejto práce je aj popis stavebno -- technickej časti riešeného objektu. Táto časť tvorí praktickú stránku práce.
Key words:jazdiareň, kôň, stajne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited