Jul 18, 2019   3:02 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Veterinary clinic and shelter for a lost animals
Written by (author): Ing. Ľubica Náčiniaková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Veterinárna stanica a útulok
Summary:Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť veterinárnu stanicu a útulok pre zatúlané zvieratá, špeciálne pre psy a mačky. Zvierací útulok pozostáva z jednotlivých stavebných objektov rozumne rozmiestnených po celom pozemku. Hlavný objekt pozostáva z viacerých funkčných častí. V objekte je navrhnutá veterinárna klinika, predajňa chovateľských potrieb, hotel pre zvieratá, administratívna časť a mezonetový byt pre majiteľa celého komplexu. Samotný útulok je navrhnutý na pozemku mimo hlavného objektu vo forme kotercov pre zatúlané psy a mačky. Pozemok sa nachádza na okraji mesta Galanta v peknom prírodnom prostredí oproti komplexu s názvom Ranč na Striebornom jazere. Pozemok je dostatočne vzdialený od rodinných domov, tak aby žiadnym spôsobom nenarúšal komfort obyvateľov, ale zároveň bol pohodlne prístupný cestnou komunikáciou. Hlavnou časťou mojej diplomovej práce bol dispozičný návrh útulku, vypracovanie realizačného projektu, technickej správy, tepelnotechnických posudkov obalových konštrukcií a posúdenie energetickej hospodárnosti celého objektu.
Key words:veterinárna stanica, zvierací útulok, koterce, realizačný projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited