Jul 18, 2019   3:06 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartement house
Written by (author): Ing. Alžbeta Jankajová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Mojou bakalárskou prácou je bytový dom s polyfunkciou. Bytový dom sa nachádza v Miloslavove, v časti Alžbetin dvor. Architektúrou sa snaží rešpektovať okolie a okolitú zástavbu. Bytový dom je sekciový. Skladá sa zo štyroch sekcií. Každá sekcia ma iný počet podlaží. Počet podlaží sa pohybuje od troch do päť podlaží. Budova má aj jedno podzemné podlažie, v ktorom sú parkovacie miesta pre obyvateľov bytového domu a kotolňa. Do budovy sa vchádza troma hlavnými vstupmi. Na prvom podlaží sa nachádzajú iba polyfunkčné priestory a vstupne priestory do obytných podlaží. Na typických podlažiach je vstup do troch bytov. Byty sú štvor-, troj- a jedno - izbové. Strecha je pultová. Nosná konštrukcia je stenovo-stĺpová. Stavba je založená na železobetónových pásoch a pätkách. Stropná doska je tiež železobetónová hrúbky 250mm.
Key words:sekciový , bytový dom, rôzne výšky podlaží

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited