Jul 20, 2019   5:50 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment block
Written by (author): Ing. Martina Matejíková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:bytový dom
Summary:Novostavba bytového domu je situovaná v obci Jarovce na Jantárovej ulici. Ide o stavbu, ktorá má šesť bytových jednotiek a dve polyfunkčné jednotky. Byty sú päťizbové, z čoho vyplýva, že sú veľmi priestranné. Architektúra vychádza z okolitej zástavby. V okolí sa nachádzajú podobné bytové domy aj rodinné domy. Budova je orientovaná na všetky svetové strany. Cieľom celého návrhu je zabezpečiť kvalitné bývanie na dedine pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť kúpu pozemku a výstavbu domu. Základy objektu tvoria základové pätky a základové pásy. Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí stĺpovo-stenový kombinovaný systém. V 1. PP sú navrhnuté železobetónové nosné stĺpy a steny. 1. NP je riešené kombináciou obvodových nosných stien z tvárnic Ytong, vnútorných nosných stien z tvárnic Silka a železobetónových stĺpov. Na typickom podlaží sa nad stĺpmi z 1.NP nachádzajú nosné steny z tvárnic Ytong. Obvodový plášť je riešený ako kontaktný zatepľovací systém s použitím tepelnej izolácie Isover. Stropné konštrukcie sú železobetónové monotlitické s hrúbkou 200 mm. Objekt má plochú nepôchôdznu strechu. Cieľom práce je vyhotoviť projektovú dokumentáciu stavby v štádiu realizačného projektu. Výkresy sú vytvorené v súlade s platnými normami.
Key words:bytový dom, tvárnice Ytong, nepochôdzna plochá strecha, novostavba, kontaktný zatepľovací systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited