6. 7. 2020  1:39 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identifikačné číslo: 775
Univerzitný e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)

Kontakty
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Bednarčík
Návrh sekundárnej dezinfekcie pre vnútorný a vonkajší whirlpool v thermalparku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Belicová
Rekoštrukcia piscíny
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Bezák, PhD.
Rekonštrukcia inžinierskych sietí a intenzifikácia ČOV
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubica Blažeková
Ukladanie vodovodných potrubí bezvýkopovými technológiami
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Brestovanský
Návrh produktovodu prírodnej minerálnej vody
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Viktor Bugárdi
Rekonštrukcia bazéna Rotunda
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľubica Czafiková
Posúdenie koncepcie dodávky vody
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Debnár
Návrh a rekonštrukcia inžinierskych sietí
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Frťalová
Kritériá výberu rúrových materiálov vodovodných potrubí
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Frťalová
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Vtáčnik
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Greculová
Návrh využívania prírodného liečivého zdroja
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Henč
Návrh vodovodu v obci
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Horváth
Hydrotechnické posúdenie vodovodnej siete
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Hronec
Návrh vodovodnej siete
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ľuboš Hurban
Inovatívne spôsoby ochrany čerpadiel v mokrých komorách čerpacích staníc
jún 2024Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ľuboš Hurban
Využitie štatistiky porúch v analýze rizík hodnotenia vodovodných sietí
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Hurban
Zásobovanie pitnou vodou lokality Green park
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Leo Ivanov
Návrh inžinierskych sietí pre IBV
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Juhás
Štúdia zásobovania vodou a odkanalizovania regiónu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Juhás
Vlastnosti rúrových materiálov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Jurík
Návrh vodovodu v obci
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lenka Kabátová
Rekonštrukcia plaveckého bazéna pre školu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Kerestúr
Ochranné pásma vodných zdrojov.
júl 2005
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Matušková
Inžinierske siete pre región Šurany
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Karol Molnár
Vplyv tlakovej zonácie vodovodných sietí na elimináciu strát vody
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Pavol Nemeš, PhD.
Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou - riziková analýza
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Emil Ňukovič
Príprava, montáž a kompletáž predizolovaných potrubí pre inžinierske siete
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboslava Sedláčková
Návrh inžinierskych sietí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sandra Szúdyová
Návrh rozšírenia rozvodov liečivej vody
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Šiandor
Bazénová technológia kúpeľného domu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: RNDr. Jana Tkáčová, PhD.
Progresívne technológie pri zabezpečení kvality pitnej vody pri doprave
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Tomaštíková
Napojenie obytných súborov na inžinierske siete
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Trizna
Vplyv kvality vody na materiál vodovodného potrubia
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Trizna
Zásobovanie výrobného areálu pitnou vodou a jeho odkanalizovanie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Zrubeková
Štatistické zisťovanie o vybraných ukazovateľoch zásobovania a odkanalizovania v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná