May 30, 2020   3:28 a.m. Ferdinand
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     Publications          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tibor Bednarčík
Návrh sekundárnej dezinfekcie pre vnútorný a vonkajší whirlpool v thermalparku
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Belicová
Rekoštrukcia piscíny
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Bezák, PhD.
Rekonštrukcia inžinierskych sietí a intenzifikácia ČOV
May 2010
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubica Blažeková
Ukladanie vodovodných potrubí bezvýkopovými technológiami
June 2007Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Brestovanský
Návrh produktovodu prírodnej minerálnej vody
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Viktor Bugárdi
Rekonštrukcia bazéna Rotunda
May 2010
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Czafiková
Posúdenie koncepcie dodávky vody
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Debnár
Návrh a rekonštrukcia inžinierskych sietí
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Frťalová
Kritériá výberu rúrových materiálov vodovodných potrubí
June 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Frťalová
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Vtáčnik
May 2009
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Greculová
Návrh využívania prírodného liečivého zdroja
May 2014
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Henč
Návrh vodovodu v obci
May 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tibor Horváth
Hydrotechnické posúdenie vodovodnej siete
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Hronec
Návrh vodovodnej siete
May 2008
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Ľuboš Hurban
Innovative ways to protect pumps in wet chambers of pumping stations
June 2024
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Hurban
Využitie štatistiky porúch v analýze rizík hodnotenia vodovodných sietí
September 2013Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Hurban
Zásobovanie pitnou vodou lokality Green park
May 2008
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leo Ivanov
Návrh inžinierskych sietí pre IBV
May 2017
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Juhás
Štúdia zásobovania vodou a odkanalizovania regiónu
May 2010
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Juhás
Vlastnosti rúrových materiálov
May 2008
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Jurík
Návrh vodovodu v obci
May 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Lenka Kabátová
Reconstruction of swimming pool for school
May 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Kerestúr
Ochranné pásma vodných zdrojov.
July 2005
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Matušková
Inžinierske siete pre región Šurany
May 2007Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Karol Molnár
Vplyv tlakovej zonácie vodovodných sietí na elimináciu strát vody
September 2013
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Pavol Nemeš, PhD.
Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou - riziková analýza
August 2014Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Emil Ňukovič
Príprava, montáž a kompletáž predizolovaných potrubí pre inžinierske siete
June 2007
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboslava Sedláčková
Návrh inžinierskych sietí
May 2012
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sandra Szúdyová
Návrh rozšírenia rozvodov liečivej vody
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Šiandor
Bazénová technológia kúpeľného domu
May 2007Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): RNDr. Jana Tkáčová, PhD.
Progresívne technológie pri zabezpečení kvality pitnej vody pri doprave
September 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Tomaštíková
Napojenie obytných súborov na inžinierske siete
May 2017
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Trizna
Vplyv kvality vody na materiál vodovodného potrubia
May 2008
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniel Trizna
Zásobovanie výrobného areálu pitnou vodou a jeho odkanalizovanie
May 2010
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Zrubeková
Štatistické zisťovanie o vybraných ukazovateľoch zásobovania a odkanalizovania v SR
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress