18. 11. 2019  15:53 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identifikačné číslo: 775
Univerzitný e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Bednarčík
Návrh sekundárnej dezinfekcie pre vnútorný a vonkajší whirlpool v thermalparku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Belicová
Rekoštrukcia piscíny
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Bezák, PhD.
Rekonštrukcia inžinierskych sietí a intenzifikácia ČOV
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Blažeková
Ukladanie vodovodných potrubí bezvýkopovými technológiami
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Brestovanský
Návrh produktovodu prírodnej minerálnej vody
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Bugárdi
Rekonštrukcia bazéna Rotunda
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Czafiková
Posúdenie koncepcie dodávky vody
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Debnár
Návrh a rekonštrukcia inžinierskych sietí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Frťalová
Kritériá výberu rúrových materiálov vodovodných potrubí
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Frťalová
Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie lokality Vtáčnik
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Greculová
Návrh využívania prírodného liečivého zdroja
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Henč
Návrh vodovodu v obci
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Horváth
Hydrotechnické posúdenie vodovodnej siete
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hronec
Návrh vodovodnej siete
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ľuboš Hurban
Inovatívne spôsoby ochrany čerpadiel v mokrých komorách čerpacích staníc
jún 2024Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ľuboš Hurban
Využitie štatistiky porúch v analýze rizík hodnotenia vodovodných sietí
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Hurban
Zásobovanie pitnou vodou lokality Green park
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Leo Ivanov
Návrh inžinierskych sietí pre IBV
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Juhás
Štúdia zásobovania vodou a odkanalizovania regiónu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Juhás
Vlastnosti rúrových materiálov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Jurík
Návrh vodovodu v obci
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Kerestúr
Ochranné pásma vodných zdrojov.
júl 2005Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Matušková
Inžinierske siete pre región Šurany
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Karol Molnár
Vplyv tlakovej zonácie vodovodných sietí na elimináciu strát vody
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavol Nemeš, PhD.
Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou - riziková analýza
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Emil Ňukovič
Príprava, montáž a kompletáž predizolovaných potrubí pre inžinierske siete
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboslava Sedláčková
Návrh inžinierskych sietí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sandra Szúdyová
Návrh rozšírenia rozvodov liečivej vody
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Šiandor
Bazénová technológia kúpeľného domu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: RNDr. Jana Tkáčová, PhD.
Progresívne technológie pri zabezpečení kvality pitnej vody pri doprave
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Tomaštíková
Napojenie obytných súborov na inžinierske siete
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Trizna
Vplyv kvality vody na materiál vodovodného potrubia
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Trizna
Zásobovanie výrobného areálu pitnou vodou a jeho odkanalizovanie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Zrubeková
Štatistické zisťovanie o vybraných ukazovateľoch zásobovania a odkanalizovania v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná