Jul 20, 2019   7:59 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of Extending the Healing Water Distribution
Written by (author): Ing. Sandra Szúdyová
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh rozšírenia rozvodov liečivej vody
Summary:Bakalárska práca je zameraná na návrh rozšírenia rozvodov liečivej vody. Akým spôsobom sa môže vyriešiť doprava vody z Liečebného ústavu Diamant do hotela Minerál? Daná otázka je hlavnou problematikou tejto práce. Použitá literatúra je zameraná hlavne na oblasti kúpeľníctva a legislatívy. Ďalej boli využité aj získane podklady a mapy z Úradu geodézie kartografie a katastra SR a Kúpeľov Dudince. Teoretická časť sa zaoberá v prvom rade s charakteristikou Dudiniec a prírodných liečivých vôd. V praktickej časti sú uvedené potrebné výpočty a výsledky k návrhu vodovodu.Na návrh trasy prívodu prírodnej liečivej vody bola vytvorená výkresová dokumentácia. Práca môže byť v budúcnosti reálne využitá pri projektovaní trasy prírodnej liečivej vody podobného charakteru.
Key words:vodovod, balneológia, prírodná liečivá voda, kúpeľné hotely

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited