Jul 17, 2019   10:27 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hydrotechnical Assessment of the Water Distribution Network
Written by (author): Ing. Tibor Horváth
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Hromada
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hydrotechnické posúdenie vodovodnej siete
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá hydrotechnickým posúdením vodovodu na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou mesta Malacky, vykonaným v programe EPANET. Podkladom je súčasný technický stav vodovodu, s výškovým zameraním uzlov, s uvedenými priemermi a typom materiálu potrubí. Predkladané sú 2 hydrotechnické posúdenia a 1 návrh. V prvom a druhom posúdení sa analyzuje vodovodná sieť, ale v prvom na potrebu vody v roku 2015 a v druhom na rok 2025. V návrhu, ktorý vychádza z druhého posúdenia, sa navrhuje rekonštrukcia potrubí vo vybraných úsekoch, na zlepšenie hydrotechnických pomerov vo vodovodnej sieti.
Key words:posúdenie, EPANET, vodovod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited