Jul 23, 2019   1:23 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Utilization of the natural healing spring in Oravská Polhora
Written by (author): Ing. Monika Greculová
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využívania prírodného liečivého zdroja
Summary:V práci je spracovaný návrh využitia prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore. Jedná sa o zatiaľ nevyužitý vrt FPJ-1 situovaný asi 1 km od chaty Slaná voda. Podľa MZ SR sa z fyzikálno-chemického rozboru jedná o vodu soľanku, slabo alkalickú, hypertonickú, chloridovú, sodnú, jódovú, so zvýšeným obsahom bóru, lítia a vápnika, veľmi nízko termálnu. Z balneologického hľadiska ide o termálnu jódo-brómovú soľanku s vysokým obsahom kyseliny bóritej. Mojou úlohou bolo navrhnúť technické vybavenie podľa indikácie choroby obehového ústrojenstva pre 100 lôžok.
Key words:prírodný liečivý zdroj, minerálna voda, technické vybavenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited