Jul 20, 2019   8:06 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal secondary disinfection for indoor and outdoor whirlpool in thermalpark
Written by (author): Ing. Tibor Bednarčík
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Hronček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh sekundárnej dezinfekcie pre vnútorný a vonkajší whirlpool v thermalparku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom sekundárnej dezinfekcie pre vnútorný a vonkajší whirpool v thermalparku Šírava. Úlohou práce je navrhnúť alternatívnu dezinfekciu pre úpravne bazénových vôd, a to metódou ozonizácie a UV žiarením. Cieľom práce je preukázať možnosti použitia iných dezinfekčných metód. V práci som opísal jednotlivé metódy, ich princíp a zásady inštalácie. Vypracoval som návrh zariadenia a nadimenzoval súčastí systému, na základe toho som zostavil technologickú schému, pôdorys a rez úpravne vôd. Na záver som tieto alternatívy ekonomicky zhodnotil.
Key words:bazén, ozonizácia, UV žiarenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited