Jul 20, 2019   1:28 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and reconstruction utilities
Written by (author): Ing. Michal Debnár
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Hromada
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a rekonštrukcia inžinierskych sietí
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a rekonštruovať vodohospodárske inžinierske siete v obci Hybe. V prvom rade som zadefinoval, čo sú to vodohospodárske inžinierske siete a akú plnia úlohu v každodennom živote. Treba zdôrazniť, že inžinierske siete sú súčasť technického vybavenia mestskej infraštruktúry a výrazne ovplyvňujú chod dediny, obce alebo mesta. Preto je dôležité dodržať správny postup pri ich ukladaní, zásady priestorového usporiadania, smerové a sklonové pomery. Nakoľko výstavba a rekonštrukcia prebieha už jestvujúcej obci, treba dbať do úvahy už existujúce inžinierske siete. Návrh kanalizácie v obci Hybe je rozdelený do dvoch etáp, preto treba počítať už dopredu s budúcou potrebou odkanalizovania a prispôsobiť už pri návrhu dimenziu hlavného zberača do ČOV.
Key words:inžinierske siete, kanalizácia, vodovod, hybe, zdravotechnika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited