Jul 23, 2019   8:11 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design the water supply for village
Written by (author): Ing. Tomáš Jurík
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Martin Faško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh vodovodu v obci
Summary:Témou diplomovej práce je návrh vodovodu v obci Orávka v okrese Rimavská Sobota, ktorá nemá v súčasnej dobe žiaden vodovod. Obyvatelia obce využívajú podzemnú vodu, ktorú čerpajú z vlastných studní. Čerpaná voda však nedosahuje požadovanú kvalitu pre účely pitnej vody a z toho dôvodu obyvatelia nutne potrebujú nový obecný vodovod. Práca pozostáva z dvoch častí. Prvá časť práce je zameraná na opis a polohu územia obce Orávka a priblíženie si možností zásobovania obce zo skupinového vodovodu. V druhej časti práce je spracovaný nový návrh vodovodu pre obec Orávka, ktorý obsahuje technickú správu, v ktorej je podrobne opísaný návrh nového vodovodu.
Key words:vodovod, návrh, Orávka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited