Jul 16, 2019   6:11 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Connect residential files to the engineering network
Written by (author): Ing. Veronika Tomaštíková
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Hromada
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Napojenie obytných súborov na inžinierske siete
Summary:Témou práce je napojenie obytných súborov na inžinierske siete. Práca je zostavená z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa zaoberám všeobecným opisom vodovodných a kanalizačných sietí. Hlavnými témami, ktoré v tejto časti rozoberám sú materiály vodovodov a kanalizácie, ich objekty a konštrukčné požiadavky. V teoretickom rozbore analyzujem aj technické požiadavky na vodovodné a kanalizačné prípojky. Praktická časť práce je zameraná na posúdenie navrhnutej vodovodnej siete v lokalite Vtáčnik, v Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto. Územie sa nachádza na úpätí Malých Karpát, západne od Pionierskej ulice a od železničnej trate. Základom je výpočet potreby vody navrhnutej siete pre existujúce obytné objekty, ktoré sa nachádzajú v troch tlakových pásmach. Hydraulický výpočet realizujem na základe vodovodnej siete, ktorú som vytvorila v situácií územia a vypočítaných bilancií. Výpočet prebehne v programe EPANET. Lokalita Vtáčnik zasahuje do troch tlakových pásiem, preto kladiem dôraz hlavne na posúdenie vodovodnej siete z pohľadu maximálnych a minimálnych povolených tlakov.
Key words:EPANET, vodovod, kanalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited