Jul 6, 2020   1:11 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
 

     Lesson
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Proposal of the water supply in the township
Written by (author):
Department:
Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh vodovodu v obci
Summary:
Témou práce je návrh vodovodu v obci Dubovec. Jedná sa o malú obec nachádzajúcu na juhu Rimavskosobotského okresu. V okolí obce sa nenachádzajú žiadne vhodné podzemné ani povrchové zdroje pitnej vody. Obyvatelia obce používajú na pitie vodu zo studní, ktorá má nevyhovujúcu kvalitu. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať v obci vodovod a zabezpečiť obyvateľom prístup pitnej vode. V úvode práce je opísaný vývoj zásobovania pitnou vodou na Slovensku. Ďalšou časťou je technická správa. V technickej správe je uvedená stručná charakteristika obce. Technická správa tiež obsahuje výpočet potreby vody. Z hodnôt potreby vody bolo nadimenzované potrubie. Nakoniec bolo navrhnuté kompletné riešenie vodovodného potrubia vrátane všetkých potrebných náležitostí.
Key words:
návrh, Dubovec, vodovod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited