Jul 24, 2019   10:33 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of the piscina
Written by (author): Ing. Michaela Belicová
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Hronček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekoštrukcia piscíny
Summary:V diplomovej práci bol riešený projekt rekonštrukcie existujúcej, nefunkčnej pisciny Biely bazén v Turčianskych Tepliciach, ktorá bola v roku 1967 zbúraná. V návrhu bola picina ponechaná v pôvodnom systéme – prítok a vypúšťanie vody cez perforované dno bazéna. V práci je uvedený opis schémy tohto bazéna. Návrh jednotlivých potrubí bol riešený na základe prietokov a rýchlostí v potrubiach pomocou dimenzačnchých tabuliek. Požadovaný prietok bol stanovený na základe predpokladanej 8 hodinovej prevádzky počas ktorej musí byť objem vody v bazéne jedenkrát počas tejto doby vymenení. Po stanovení potrebných priemerov potrubí bol spracovaný pôdorys pisciny so zakreslením koordinácie potrubia a následne rez technologickou miestnosťou s pohľadmi na vedenie potrubí. V Turčianskych Tepliciach bola realizovaná rekonštrukcia piscin Červený a Ľudový bazén, ktorá však bola riešená osadením nerezových vaní uložených na konštrukcii osadenej na pôvodných železobetónových prekladoch. V práci bol tento spôsob rekonštrukcie a návrh rekonštrukcie pisciny Biely bazén porovnaný.
Key words:prírodný liečivý zdroj, kúpele, bazén, piscina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited