Jul 6, 2020   1:21 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

     
     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Reconstruction of swimming pool Rotunda
Written by (author): Ing. Viktor Bugárdi
Department:
Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Hronček
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekonštrukcia bazéna Rotunda
Summary:
Cieľom práce bola rekonštrukcia bazéna Rotunda Thermal Park Dunajská Streda, konkrétne časť bazénovej technológie. Vypracovať projektovú dokumentáciu na úrovni projektu stavebného povolenia. V teoretickej časti práce sú uvedené konštrukčné požiadavky riešenia betónových bazénov, riešenia dilatácií, izolácií a povrchových úprav bazénov. V časti technickej správy v 7. kapitole sa nachádzajú výpočty pre návrh prívodných potrubí, čerpadiel, prepadových žľabov, odtokov z bazénu pre každý bazén a návrh hydromasážneho zariadenia pre vonkajsí bazén. V 8. kapitole sa nachádza popis vodného hospodárstva a zásobovania energiou. V časti výkresovej dokumentácie sú uvedené pôdorysy, detaily ,rezy a technologická schéma bazénov. V časti prílohy sa nachádza fotodokumentácia budovy rotundy a starého bazéna.
Key words:
rekonštrukcia, Rotunda, bazén

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited