Jul 18, 2019   2:37 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The supply of drinking water production site and Sewerage
Written by (author): Ing. Daniel Trizna
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Hromada
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zásobovanie výrobného areálu pitnou vodou a jeho odkanalizovanie
Summary:Diplomová práca teoreticky, ako aj prakticky rieši zásobovanie výrobného podniku pitnou vodou a jeho odkanalizovanie. V prvej časti (kapitole 2,3) sa venuje teoretickým prístupom k systémom zásobovania pitnou vodou, ako aj stokovým sieťam. V druhej časti (kapitole 4) prakticky rieši problematiku zásobovania výrobného podniku pitnou vodou a jeho odkanalizovanie. V technickej správe je popísané riešienie rozvodu pitnej vody, vodomernej šachty, taktiež splašková a dažďová kanalizácia pre výrobný podnik, ako aj objekty na kanalizácii.
Key words:teoreticky, prakticky, vodou

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited