Jul 23, 2019   8:19 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of engineer networks and intensification of waste water treatment plant
Written by (author): Ing. Juraj Bezák, PhD.
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Billý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia inžinierskych sietí a intenzifikácia ČOV
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie pri návrhu intenzifikácie čistiarne odpadových vôd nad 100 000 ekvivalentných obyvateľov, konkrétne ČOV Liptovský Mikuláš. Prácou som sa snažil poukázať na rozdiely a osvojenie si zákonov a nariadení v Slovenskej legislatíve s porovnaní s legislatívou Európskej únie. Zdokumentoval som text z jednotlivých zákonov, ktoré sa zaoberajú uvedenou tématikou a majú väčší, či menší vplyv na samotný návrh intenzifikácie, ako aj chod čistiarne. Ďalšou časťou mojej práce bola rekonštrukcia inžinierskych sietí pri návrhu intenzifikácie čistiarne odpadových vôd. Vypracoval som projekt návrhu potrubia spájajúceho nový, navrhovaný objekt s existujúcim objektom a takisto aj návrh preložky potrubia.
Key words:inžinierske siete, intenzifikácia, legislatíva

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited