Jul 17, 2019   0:20 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:PROGRESSIVE TECHNOLOGIES FOR ENSURING DRINKING WATER QUALITY DURING TRANSPORT
Written by (author): RNDr. Jana Tkáčová, PhD.
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent 1:Ing. Karol Munka, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Opponent 3:doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Progresívne technológie pri zabezpečení kvality pitnej vody pri doprave
Summary:Dizertačná práca bola zameraná na progresívne technológie používané pri zabezpečení kvality pitnej vody pri doprave, pričom sa zaoberala predovšetkým zdravotným zabezpečením pitnej vody pri jej doprave ku spotrebiteľovi. Cieľom práce bolo študovať vlastnosti oxidu chloričitého, ktorý je silné oxidačné a dezinfekčné činidlo, bežne používané na Slovensku na zdravotné zabezpečenie pitnej vody. Hlavným cieľom práce bolo získanie komplexnejších poznatkov o správaní sa oxidu chloričitého, o jeho vlastnostiach, zistenie jeho čistoty a stability v závislosti od spôsobu jeho výroby s cieľom definovať podmienky obmedzenia tvorby vedľajších produktov dezinfekcii (DBPs). Najprv bola práca venovaná vývoju, optimalizácii a zavedeniu jednoduchých alternatívnych analytických metód do laboratória na stanovenie a sledovanie prítomnosti oxidu chloričitého, jeho prekurzorov a vedľajších produktov dezinfekcie (predovšetkým chloritanov) v pitných vodách. Na stanovenie oxidu chloričitého bola vypracovaná, optimalizovaná a zavedená spektrofotometrická metóda založená na oxidácii chlórfenolovej červenej. Na stanovenie chloritanov boli vypracované dve metódy, jedna nová jednoduchá spektrofotometrická metóda pomocou metyloranže, pracujúca na princípe bromátometrie. Druhá optimalizovaná elektrochemická metóda stanovovala chloritany pomocou coulometrickej titrácie. Potom bol v laboratóriu rôznymi spôsobmi pripravený oxid chloričitý a po jeho aplikácii do surovej vody bola sledovaná tvorba DBPs. V záveroch práce boli zosumarizované podmienky tvorby DBPs pri dezinfekcii vody oxidom chloričitým.
Key words:vedľajšie produkty dezinfekcie, oxid chloričitý, doprava pitnej vody, dezinfekcia, úprava pitnej vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited