Jul 22, 2019   6:04 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Identification number: 775
University e-mail: jarmila.bozikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Advisement of conception supplying water
Written by (author): Ing. Ľubica Czafiková
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.
Opponent:prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie koncepcie dodávky vody
Summary:Diplomová práca s názvom Posúdenie koncepcie dodávky vody rozoberá problematiku nedostatkov v oblasti zásobovania Senického skupinového vodovodu pitnou vodou. Hodnotí a bilancuje vodné zdroje, ktoré spádovú oblasť zásobujú. Poukazuje na to, že kapacity vodných zdrojov v spádovej oblasti Senického skupinového vodovodu nie sú kvantitatívne dostačujúce. Dokonca niektoré vodné zdroje sú navrhnuté na vyradenie z dôvodu nedostatočnej kvality, čo v budúcnosti spôsobí ešte väčší prepad vo výdatnostiach týchto vodárenských zdrojov. Obzvlášť aktuálna sa stane táto téma s nárastom počtu obyvateľov v dotknutej oblasti, ako prognózuje Infostat, ale aj s nárastom počtu obyvateľov pripojených na verejnú vodovodnú sieť v oblasti, keďže súčasná úroveň pripojenia obyvateľov na verejnú vodovodnú sieť je podpriemerná oproti väčším sídlam na Slovensku. V tejto práci som navrhla možné alternatívy pokrytia chýbajúcich kapacít z iných zdrojov v okolí a to najmä zo zdrojov vodovodu v Bratislave, kde sa nachádza naše najväčšie nerastné bohatstvo- bohatstvo vody. Práca má charakter štúdie a konkrétne projektové riešenia budú závisieť najmä od dostupnosti prostriedkov určených na realizáciu tohto koncepčne a finančne náročného stavebného zámeru.
Key words:vodné zdroje, návrhy, vodovod

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited