25. 1. 2020  4:05 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Tomáš Hajdu
Identifikačné číslo: 77601
Univerzitný e-mail: xhajdut [at] stuba.sk
 
1420T11  technická chémia I-TCHEM
FCHPT I-TCHEM-FCH den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
fyzikálna chémia, 2. ročník / 3. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 52

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:EPR štúdium kompozitných fotokatalyzátorov TiO2-Bi2O3
Autor: Bc. Tomáš Hajdu
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR štúdium kompozitných fotokatalyzátorov TiO2-Bi2O3
Abstrakt:Preštudovali sme fotoindukovanú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka kompozitných fotokatalyzátorov s potenciálnou aktivitou vo viditeľnej oblasti, ktoré sa pripravili kombináciou TiO2 nanotyčiniek s polovodivým β-Bi2O3 resp. (BiO)2CO3, ktorý zabezpečuje efektívnu separáciu fotogenerovaných nosičov náboja. Suspenzie fotokatalyzátorov pripravené vo vode alebo v dimetylsulfoxide sa študovali EPR technikou spinových lapačov počas in situ excitácie fotokatalytických systémov UVA resp. viditeľným žiarením a koncentrácia detegovaných spinových aduktov sa použila pri hodnotení ich fotoindukovanej aktivity. Zosyntetizované kompozitné nanomateriály vykazovali vyššiu aktivitu v oblasti UVA ako TiO2 štandard P25 a súčasne generovali radikály aj pri excitácii viditeľným žiarením. S cieľom zistiť optimálny pomer medzi oxidom titaničitým a oxidom bizmutitým, preskúmali sme tvorbu ROS v suspenziách kompozitných fotokatalyzátorov s rôznym hmotnostným pomerom oxidov. Výsledky potvrdili, že v oblasti UVA a VIS žiarenia sa najvyššie koncentrácie spinových aduktov pozorovali pre kompozity s vyšším obsahom oxidu bizmutitého, čo znamená, že vytvorenie kompozitu napomáha fotokatalytickej aktivite.
Kľúčové slová:Kompozitné fotokatalyzátory, TiO2, EPR spektroskopia, technika spinových lapačov, Bi2O3

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene