Apr 10, 2020   8:55 a.m. Igor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Tomáš Hajdu
Identification number: 77601
University e-mail: xhajdut [at] stuba.sk
 
1420T11  Technical Chemistry I-TCHEM
FCFT I-TCHEM-FCH den [term 4, year 2]
Master type of study, full-time, attendance method form
fyzikálna chémia, 2nd year of study / 4th semester of study
Study group no.: 52

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:EPR Study of TiO2-Bi2O3 Composite Photocatalysts
Written by (author): Bc. Tomáš Hajdu
Department: Department of Physical Chemistry (IPC FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:EPR štúdium kompozitných fotokatalyzátorov TiO2-Bi2O3
Summary:Preštudovali sme fotoindukovanú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka kompozitných fotokatalyzátorov s potenciálnou aktivitou vo viditeľnej oblasti, ktoré sa pripravili kombináciou TiO2 nanotyčiniek s polovodivým β-Bi2O3 resp. (BiO)2CO3, ktorý zabezpečuje efektívnu separáciu fotogenerovaných nosičov náboja. Suspenzie fotokatalyzátorov pripravené vo vode alebo v dimetylsulfoxide sa študovali EPR technikou spinových lapačov počas in situ excitácie fotokatalytických systémov UVA resp. viditeľným žiarením a koncentrácia detegovaných spinových aduktov sa použila pri hodnotení ich fotoindukovanej aktivity. Zosyntetizované kompozitné nanomateriály vykazovali vyššiu aktivitu v oblasti UVA ako TiO2 štandard P25 a súčasne generovali radikály aj pri excitácii viditeľným žiarením. S cieľom zistiť optimálny pomer medzi oxidom titaničitým a oxidom bizmutitým, preskúmali sme tvorbu ROS v suspenziách kompozitných fotokatalyzátorov s rôznym hmotnostným pomerom oxidov. Výsledky potvrdili, že v oblasti UVA a VIS žiarenia sa najvyššie koncentrácie spinových aduktov pozorovali pre kompozity s vyšším obsahom oxidu bizmutitého, čo znamená, že vytvorenie kompozitu napomáha fotokatalytickej aktivite.
Key words:Kompozitné fotokatalyzátory, TiO2, EPR spektroskopia, technika spinových lapačov, Bi2O3

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited