Jul 14, 2020   6:14 a.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Identification number: 77968
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts
     
Lesson
     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tatiana Balogová
Monitoring spokojnosti interných a externých zákazníkov v spoločnosti Ingsteel, spol. s r.o., Bratislava
May 2016
Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Jarmila Blahová
Aplikovanie modelov systémovej dynamiky pre optimálne rozhodovacie procesy v priemyselnej prevádzke
May 2022
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Brlej
Implementation of Higher Education Quality Management System at MtF STU in Trnava
May 2023
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Brlej
Proposal of KPI of selected processes in production organization KONŠTRUKTA - TireTech, Inc.
April 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Matej Bulko
Process Optimization By Means of Quality Management Tools Application in Tomra Sorting Ltd.
May 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Cyrulová
Proces technickej normalizácie pre podporu synergetických princípov riadenia kvality v LKT, s.r.o., Trstená
May 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Matúš Demovič
Proposal for measures to improve the production process at SEMIKRON, s.r.o., Vrbové
May 2018
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milada Fabianová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti dielu v Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dagmar Follnerová
Systém reklamácií ako súčasť zlepšovania procesov v spoločnosti Autocomodex Trnava spol. s.r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Furtkevič
Aplikácia princípov LEAN v prostredí riadenia výkonu skúšobných a inšpekčných činností v podmienkach Skúšobných laboratórií a Inšpekčného orgánu na útvare Kontrola kvality v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Gajdošík
Analysis of improvement of control processes at PSA Peugeot Citroën Slovakia
May 2018
Displaying the final thesis
12.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Ján Gajdošík
Hodnotenie kvality procesu kontroly dielca osobného automobilu Peugeot 208
May 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Branislav Helt
Automatizácia deklarácie chybovosti a priebehu výrobných procesov v Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Bratislava
May 2017
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Helt
Process of Suppliers' Complaints in PROTHERM PRODUCTION Ltd.
April 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Beáta Ilušáková
Process Improvement through Quality Management Tools and Methods in Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice
April 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Jančuš
Analýza použitia metódy QFD pre vybraný technický produkt priemyselného podniku ISORT s.r.o., Senica
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Jassušová
Zlepšovanie procesov spoločnosti Metalfest, s.r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michał Jan Jędrzejko
Analysis of the application of selected quality improvement methods at DSV Solutions Slovakia s.r.o., Senec
May 2018
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Kadlecová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre elimináciu nezhodných výrobkov v PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
May 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Kadlečík
Analýza sledovania spôsobilosti procesov v ŽOS Trnava, a.s.
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Kamenská
Analýza príčin vzniku nezhodného výstrižku v spoločnosti Ojala Slovakia s. s r.o. metódou A3 Report
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavel Kaňa
Implementation of Measures to Ensure the Protection of Personal Data under the GDPR Regulation in the Organizational Environment
April 2020
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Lukačovič
Návrh na zefektívnenie štandardizácie pomocou metódy 5S v priemyselnom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Milan Lukačovič
Structure of material inputs and resources to increase performance efficiency using distinctive codes PPA ENERGO Ltd.
April 2019
Displaying the final thesis
25.Final thesis is submittedDT
Written by (author): Bc. Milan Lukačovič
Structuring of Material Inputs and Resources to Improve Performance Efficiency with Distinguishing Codes in PPA ENERGO Ltd.
April 2020
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Janka Medveďová
Proposing measures to improve selected MtF STU processes through self-assessment
May 2019Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Veronika Mužíková
Analysis of the capability of measuring instruments in destructive methods of measurement at BEKAERT Hlohovec, a.s.
May 2018Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Petra Nemcová
Koordinácia vybraných nástrojov a metód pomocou vizualizácie pre podporu optimálnych riešení v priemyselnom inžinierstve
November 2019
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žofia Nezbedová
Zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v organizácii Bekaert Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo
May 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Romana Novotková
Systém registrácie a monitorovania meracích meradiel a kontrolných prípravkov v Martinrea Slovakia Fluid System s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Ondriška
Analýza príčin odchýlok pri meraní presnosti polohovania laserovým interferometrom aplikáciou metódy 8D v Trens SK, a.s., Trenčín
May 2016
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Ovečková
Optimalizácia a zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v spoločnosti Protherm Production, s.r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karin Petrášová
Improvement of Procesess in Production Organization CCS Akatech kabel GmbH, organisation unit Slovakia
April 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Simona Rašková
Quality Management Improvement Analysis at BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
May 2018
Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Peter Saso
Zlepšenie výstupnej kontroly spoločnosti Trens SK a.s., prostredníctvom navrhnutých plánov kvality
August 2016Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Slováková
Analysis of quality management systems in piece and small-lot production at KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
May 2018
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Trokanová
Praktická implementácia FMEA vo výrobnom procese v Delta Electronics, s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Dipl.-Ing. Monika Ubárová
Hodnotenie fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky pomocou integrácie molekulových modelov
May 2021
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikoleta Valovičová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre redukciu nepodarkovosti v HERN s.r.o., Námestovo
May 2017Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Mário Vavro
Zlepšovanie kvality výrobných procesov v spoločnosti ZOŠ Trnava, a.s.
May 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Vicianová
Process of Internal Complaints in MTA SLOVAKIA Ltd.
April 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Vicianová
Proposal to provide internal audits at KNOTT spol. s r.o.
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Vincenty
Aplikácia metód manažérstva kvality na zníženie nepodarkovosti vo výrobnom procese v spoločnosti B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
May 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Vlkovičová
Zavedenie metódy FMEA v spoločnosti Vacuumschmelze s.r.o.
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress