9. 4. 2020  16:20 Milena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Identifikační číslo: 77968
Univerzitní e-mail: alena.paulikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tatiana Balogová
Monitoring spokojnosti interných a externých zákazníkov v spoločnosti Ingsteel, spol. s r.o., Bratislava
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Mgr. Jarmila Blahová
Aplikovanie modelov systémovej dynamiky pre optimálne rozhodovacie procesy v priemyselnej prevádzke
květen 2022Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Brlej
Návrh kľúčových ukazovateľov výkonnosti vybraných procesov vo výrobnej organizácii KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Tomáš Brlej
Zavedenie systému manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania na MtF STU v Trnave
květen 2023Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Matej Bulko
Optimalizacia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality v Tomra Sorting s. r. o.
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Cyrulová
Proces technickej normalizácie pre podporu synergetických princípov riadenia kvality v LKT, s.r.o., Trstená
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Matúš Demovič
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu vo firme SEMIKRON, s.r.o., Vrbové
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milada Fabianová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti dielu v Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dagmar Follnerová
Systém reklamácií ako súčasť zlepšovania procesov v spoločnosti Autocomodex Trnava spol. s.r.o.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dávid Furtkevič
Aplikácia princípov LEAN v prostredí riadenia výkonu skúšobných a inšpekčných činností v podmienkach Skúšobných laboratórií a Inšpekčného orgánu na útvare Kontrola kvality v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ján Gajdošík
Analýza zlepšovania procesov kontroly v PSA Peugeot Citroën Slovakia
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Ján Gajdošík
Hodnotenie kvality procesu kontroly dielca osobného automobilu Peugeot 208
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Branislav Helt
Automatizácia deklarácie chybovosti a priebehu výrobných procesov v Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Bratislava
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Peter Helt
Proces dodávateľských reklamácií v PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Beáta Ilušáková
Zlepšovanie procesov prostredníctvom nástrojov a metód manažérstva kvality v organizácii Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matúš Jančuš
Analýza použitia metódy QFD pre vybraný technický produkt priemyselného podniku ISORT s.r.o., Senica
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarína Jassušová
Zlepšovanie procesov spoločnosti Metalfest, s.r.o.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michał Jan Jędrzejko
Analýza využitia vybraných metód zlepšovania kvality v organizácii DSV Solutions Slovakia s.r.o., Senec
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Kadlecová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre elimináciu nezhodných výrobkov v PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Matej Kadlečík
Analýza sledovania spôsobilosti procesov v ŽOS Trnava, a.s.
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Kamenská
Analýza príčin vzniku nezhodného výstrižku v spoločnosti Ojala Slovakia s. s r.o. metódou A3 Report
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Pavel Kaňa
Implementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredí
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Milan Lukačovič
Návrh na zefektívnenie štandardizácie pomocou metódy 5S v priemyselnom podniku
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Milan Lukačovič
Štrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov in PPA ENERGO s.r.o.
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Milan Lukačovič
Štrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov v PPA ENERGO s.r.o.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Janka Medveďová
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných procesov MTF STU prostredníctvom samohodnotenia
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Mužíková
Analýza zisťovania spôsobilosti meradiel pri deštruktívnych spôsoboch merania v BEKAERT Hlohovec, a.s.
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Petra Nemcová
Koordinácia vybraných nástrojov a metód pomocou vizualizácie pre podporu optimálnych riešení v priemyselnom inžinierstve
listopad 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Žofia Nezbedová
Zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v organizácii Bekaert Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Romana Novotková
Systém registrácie a monitorovania meracích meradiel a kontrolných prípravkov v Martinrea Slovakia Fluid System s.r.o.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondrej Ondriška
Analýza príčin odchýlok pri meraní presnosti polohovania laserovým interferometrom aplikáciou metódy 8D v Trens SK, a.s., Trenčín
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Ovečková
Optimalizácia a zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v spoločnosti Protherm Production, s.r.o.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karin Petrášová
Zlepšovanie procesov vo výrobnej organizácii CCS Akatech kabel GmbH, organizačná zložka Slovensko
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Simona Rašková
Analýza zlepšovania manažérstva kvality v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Peter Saso
Zlepšenie výstupnej kontroly spoločnosti Trens SK a.s., prostredníctvom navrhnutých plánov kvality
srpen 2016Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Monika Slováková
Analýza systémov riadenia kvality v kusovej a malosériovej výrobe v KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Trokanová
Praktická implementácia FMEA vo výrobnom procese v Delta Electronics, s.r.o.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Dipl.-Ing. Monika Ubárová
Hodnotenie fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky pomocou integrácie molekulových modelov
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nikoleta Valovičová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre redukciu nepodarkovosti v HERN s.r.o., Námestovo
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Mário Vavro
Zlepšovanie kvality výrobných procesov v spoločnosti ZOŠ Trnava, a.s.
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Vicianová
Návrh na zabezpečenie interných auditov v KNOTT spol. s r.o.
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Andrea Vicianová
Proces interných reklamácií v MTA SLOVAKIA s.r.o.
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Matúš Vincenty
Aplikácia metód manažérstva kvality na zníženie nepodarkovosti vo výrobnom procese v spoločnosti B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Vlkovičová
Zavedenie metódy FMEA v spoločnosti Vacuumschmelze s.r.o.
květen 2016Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována