8. 8. 2020  1:43 Oskar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Identifikačné číslo: 77968
Univerzitný e-mail: alena.paulikova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Tatiana Balogová
Monitoring spokojnosti interných a externých zákazníkov v spoločnosti Ingsteel, spol. s r.o., Bratislava
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mgr. Jarmila Blahová
Aplikovanie modelov systémovej dynamiky pre optimálne rozhodovacie procesy v priemyselnej prevádzke
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Brlej
Návrh kľúčových ukazovateľov výkonnosti vybraných procesov vo výrobnej organizácii KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Brlej
Zavedenie systému manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania na MtF STU v Trnave
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Bulko
Optimalizácia procesov pomocou využitia nástrojov manažérstva kvality v Tomra Sorting s. r. o.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Cyrulová
Proces technickej normalizácie pre podporu synergetických princípov riadenia kvality v LKT, s.r.o., Trstená
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matúš Demovič
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu vo firme SEMIKRON, s.r.o., Vrbové
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milada Fabianová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti dielu v Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dagmar Follnerová
Systém reklamácií ako súčasť zlepšovania procesov v spoločnosti Autocomodex Trnava spol. s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Furtkevič
Aplikácia princípov LEAN v prostredí riadenia výkonu skúšobných a inšpekčných činností v podmienkach Skúšobných laboratórií a Inšpekčného orgánu na útvare Kontrola kvality v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Gajdošík
Analýza zlepšovania procesov kontroly v PSA Peugeot Citroën Slovakia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Bc. Ján Gajdošík
Hodnotenie kvality procesu kontroly dielca osobného automobilu Peugeot 208
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Branislav Helt
Automatizácia deklarácie chybovosti a priebehu výrobných procesov v Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Bratislava
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Helt
Proces dodávateľských reklamácií v PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Beáta Ilušáková
Zlepšovanie procesov prostredníctvom nástrojov a metód manažérstva kvality v organizácii Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Matúš Jančuš
Analýza použitia metódy QFD pre vybraný technický produkt priemyselného podniku ISORT s.r.o., Senica
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Katarína Jassušová
Zlepšovanie procesov spoločnosti Metalfest, s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michał Jan Jędrzejko
Analýza využitia vybraných metód zlepšovania kvality v organizácii DSV Solutions Slovakia s.r.o., Senec
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Alena Kadlecová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre elimináciu nezhodných výrobkov v PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Kadlečík
Analýza sledovania spôsobilosti procesov v ŽOS Trnava, a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Kamenská
Analýza príčin vzniku nezhodného výstrižku v spoločnosti Ojala Slovakia s. s r.o. metódou A3 Report
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavel Kaňa
Implementácia opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR v organizačnom prostredí
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Milan Lukačovič
Návrh na zefektívnenie štandardizácie pomocou metódy 5S v priemyselnom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Milan Lukačovič
Štrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov in PPA ENERGO s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je odovzdaná
DP
Autor: Bc. Milan Lukačovič
Štrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov v PPA ENERGO s.r.o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Veronika Mužíková
Analýza zisťovania spôsobilosti meradiel pri deštruktívnych spôsoboch merania v BEKAERT Hlohovec, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Petra Nemcová
Koordinácia vybraných nástrojov a metód pomocou vizualizácie pre podporu optimálnych riešení v priemyselnom inžinierstve
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Žofia Nezbedová
Zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v organizácii Bekaert Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Romana Novotková
Systém registrácie a monitorovania meracích meradiel a kontrolných prípravkov v Martinrea Slovakia Fluid System s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Ondriška
Analýza príčin odchýlok pri meraní presnosti polohovania laserovým interferometrom aplikáciou metódy 8D v Trens SK, a.s., Trenčín
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Ovečková
Optimalizácia a zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v spoločnosti Protherm Production, s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Karin Petrášová
Zlepšovanie procesov vo výrobnej organizácii CCS Akatech kabel GmbH, organizačná zložka Slovensko
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Rašková
Analýza zlepšovania manažérstva kvality v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Saso
Zlepšenie výstupnej kontroly spoločnosti Trens SK a.s., prostredníctvom navrhnutých plánov kvality
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Slováková
Analýza systémov riadenia kvality v kusovej a malosériovej výrobe v KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Trokanová
Praktická implementácia FMEA vo výrobnom procese v Delta Electronics, s.r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Dipl.-Ing. Monika Ubárová
Hodnotenie fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky pomocou integrácie molekulových modelov
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Valovičová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre redukciu nepodarkovosti v HERN s.r.o., Námestovo
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Mário Vavro
Zlepšovanie kvality výrobných procesov v spoločnosti ZOŠ Trnava, a.s.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrea Vicianová
Návrh na zabezpečenie interných auditov v KNOTT spol. s r.o.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Vicianová
Proces interných reklamácií v MTA SLOVAKIA s.r.o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Vincenty
Aplikácia metód manažérstva kvality na zníženie nepodarkovosti vo výrobnom procese v spoločnosti B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Vlkovičová
Zavedenie metódy FMEA v spoločnosti Vacuumschmelze s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná