22. 11. 2019  15:51 Cecília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Identifikačné číslo: 77968
Univerzitný e-mail: alena.paulikova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tatiana Balogová
Monitoring spokojnosti interných a externých zákazníkov v spoločnosti Ingsteel, spol. s r.o., Bratislava
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Šimon Baumgartner
Optimalizácia výrobného procesu ložiskového puzdra za účelom zníženia nepodarkovosti v spoločnosti INA SKALICA spol. s r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mgr. Jarmila Blahová
Aplikovanie modelov systémovej dynamiky pre optimálne rozhodovacie procesy v priemyselnej prevádzke
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Bohunická
Analýza postupov riadenia kvality pre zníženie počtu nezhodných výrobkov v HKS Forge, s.r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Brlej
Návrh kľúčových ukazovateľov výkonnosti vybraných procesov vo výrobnej organizácii KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Tomáš Brlej
Zavedenie systému manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania na MtF STU v Trnave
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Cyrulová
Proces technickej normalizácie pre podporu synergetických princípov riadenia kvality v LKT, s.r.o., Trstená
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matúš Demovič
Návrh opatrení na zlepšenie výrobného procesu vo firme SEMIKRON, s.r.o., Vrbové
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milada Fabianová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu sledovania a vyhodnocovania nepodarkovosti dielu v Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dagmar Follnerová
Systém reklamácií ako súčasť zlepšovania procesov v spoločnosti Autocomodex Trnava spol. s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Furtkevič
Aplikácia princípov LEAN v prostredí riadenia výkonu skúšobných a inšpekčných činností v podmienkach Skúšobných laboratórií a Inšpekčného orgánu na útvare Kontrola kvality v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Gajdošík
Analýza zlepšovania procesov kontroly v PSA Peugeot Citroën Slovakia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Ján Gajdošík
Hodnotenie kvality procesu kontroly dielca osobného automobilu Peugeot 208
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Branislav Helt
Automatizácia deklarácie chybovosti a priebehu výrobných procesov v Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Bratislava
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Ilušáková
Zlepšovanie procesov prostredníctvom nástrojov a metód manažérstva kvality v organizácii Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Jančuš
Analýza použitia metódy QFD pre vybraný technický produkt priemyselného podniku ISORT s.r.o., Senica
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Jassušová
Zlepšovanie procesov spoločnosti Metalfest, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michał Jan Jędrzejko
Analýza využitia vybraných metód zlepšovania kvality v organizácii DSV Solutions Slovakia s.r.o., Senec
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Kadlecová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre elimináciu nezhodných výrobkov v PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Kadlečík
Analýza sledovania spôsobilosti procesov v ŽOS Trnava, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Kamenská
Analýza príčin vzniku nezhodného výstrižku v spoločnosti Ojala Slovakia s. s r.o. metódou A3 Report
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milan Lukačovič
Návrh na zefektívnenie štandardizácie pomocou metódy 5S v priemyselnom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Milan Lukačovič
Štrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov in PPA ENERGO s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Janka Medveďová
Návrh opatrení na zlepšenie vybraných procesov MTF STU prostredníctvom samohodnotenia
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Mužíková
Analýza zisťovania spôsobilosti meradiel pri deštruktívnych spôsoboch merania v BEKAERT Hlohovec, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Petra Nemcová
Koordinácia vybraných nástrojov a metód pomocou vizualizácie pre podporu optimálnych riešení v priemyselnom inžinierstve
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Žofia Nezbedová
Zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v organizácii Bekaert Slovakia, s.r.o., Sládkovičovo
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Romana Novotková
Systém registrácie a monitorovania meracích meradiel a kontrolných prípravkov v Martinrea Slovakia Fluid System s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Ondriška
Analýza príčin odchýlok pri meraní presnosti polohovania laserovým interferometrom aplikáciou metódy 8D v Trens SK, a.s., Trenčín
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Ovečková
Optimalizácia a zvyšovanie výkonnosti vybraného procesu v spoločnosti Protherm Production, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karin Petrášová
Zlepšovanie procesov vo výrobnej organizácii CCS Akatech kabel GmbH, organizačná zložka Slovensko
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Rašková
Analýza zlepšovania manažérstva kvality v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Peter Saso
Zlepšenie výstupnej kontroly spoločnosti Trens SK a.s., prostredníctvom navrhnutých plánov kvality
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Semrová
Analýza postupových krokov reklamačného konania vo výrobnej organizácii GRAFOBAL, akciová spoločnosť
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Monika Slováková
Analýza systémov riadenia kvality v kusovej a malosériovej výrobe v KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Trokanová
Praktická implementácia FMEA vo výrobnom procese v Delta Electronics, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Dipl.-Ing. Monika Ubárová
Hodnotenie fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky pomocou integrácie molekulových modelov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Valovičová
Analýza vybraných metód manažérstva kvality pre redukciu nepodarkovosti v HERN s.r.o., Námestovo
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mário Vavro
Zlepšovanie kvality výrobných procesov v spoločnosti ZOŠ Trnava, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Vicianová
Návrh na zabezpečenie interných auditov v KNOTT spol. s r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Vincenty
Aplikácia metód manažérstva kvality na zníženie nepodarkovosti vo výrobnom procese v spoločnosti B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Vlkovičová
Zavedenie metódy FMEA v spoločnosti Vacuumschmelze s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná