Aug 7, 2020   11:22 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Identification number: 77968
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts
     Lesson     Supervised theses     Conferences
     

The Office phone number and Office number items are set by the OSSA at your department or the system integrator.

User forwards the university mail to a different address.
 
Office phone number:
+421 906 068 kl. 465
Office address: UPIM MTF, Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Office number:
T02 2.108
Key word:
Integrované manažérske systémy
Contact:druhé nadzemné podlažie v T02, oproti osobným výťahom; prístup do kancelárie z foyera MTF STU je riešený BB (bezbarierovo)
Consulting hours:
STREDA 11:05 ÷ 12:00; Mimo definovaných hodín počas semestra je možné konzultovať po dohode cez elektronickú poštu; Avšak odporúča sa potvrdiť si, pre istotu (už obsadený termín, nemoc, zastupovanie, služobná cesta, porada a pod.), každý termín konzultácie elektronicky.

User information in vCard format
User information in vCard format