24. 7. 2019  10:28 Vladimír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Identifikační číslo: 781
Univerzitní e-mail: janka.zajacova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra humanitných vied (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra humanitných vied (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Ekonomické a právne nástroje nadobúdania a užívania nehnuteľností so zameraním na bytový sektor
Autor: JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekonomické a právne nástroje nadobúdania a užívania nehnuteľností so zameraním na bytový sektor
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá skúmaním ekonomických a právnych nástrojov, ktorých existenciu považujeme za významnú a dôležitú pri nadobúdaní a užívaní nehnuteľností. Uvedené nástroje sú v práci skúmané predovšetkým z hľadiska získavania rezidenčných nehnuteľností. V jednotlivých kapitolách práce sa venujeme skúmaniu dôvodov nadobúdania nehnuteľností ako aj skúmaniu ekonomických a legislatívnych aspektov z hľadiska vlastníckeho a nájomného bývania. Zvláštna kapitola je venovaná analýze bývania vo vybraných krajinách Európskej únie akými sú Česká republika, s ktorou nás spája spoločná história, ďalej Rakúsko, ktoré patrí ku krajinám s najvyššou kvalitou života a kvalitnou bytovou politikou a Holandsko, ktoré od 70. rokov vytvorilo efektívne nástroje na podporu bývania postupne premieňané z podpory objektov na podporu subjektov, ako aj štátne záruky pre neziskových investorov. Osobitnú pozornosť venujeme v práci analýze zmluvných vzťahov z hľadiska investičného procesu, titulov nadobúdania nehnuteľností ako aj náležitostiam platnosti právnych úkonov, ktorých komplexné poznanie považujeme za dôležitý moment pri nadobúdaní nehnuteľností. V závere práce sú identifikované podstatné faktory zmluvných vzťahov pri realitných transakciách, ktoré môžu mať negatívne dôsledky na ekonomické postavenie účastníkov zmluvy prezentované na modelových prípadoch, na základe ktorých boli sformulované súhrnné hodnotenia, ktorými sú overované stanovené výskumné hypotézy ako aj odporúčania pre elimináciu negatívnych ekonomických dôsledkov na jednotlivcov a spoločnosti podnikajúce v oblasti vývoja rezidenčných nehnuteľností.
Klíčová slova:ekonomické nástroje, zmluvné vzťahy, nadobúdanie nehnuteľností

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně