7. 4. 2020  13:36 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Identifikačné číslo: 782
Univerzitný e-mail: karol.mikula [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Ambroz, PhD.
Numerical modelling of the forest fire propagation
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Bejdák
Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Beranová
Numerické metódy na rekonštrukciu 3D scény z fotografií dvoch kamier
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Cvečka
Numerické metódy v prúdení
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Čavarga
Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Timotej Hornáček
Numerické metódy na segmentáciu 4D obrazu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Timotej Hornáček
Numerické metódy na segmentáciu 4D obrazu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Hrapková
Inflow-implicit/outflow-explicit metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomernych sieťach
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Hrapková
Numerické metódy pre tvorbu modelov 3D objektov pomocou registrácie mračien bodov získaných 3D skenermi
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Gergő Ibolya
Riešenie úloh prúdenia metódou konečných objemov
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Kollár, PhD.
Solving partial differential equations on surfaces with applications to geodetic data analysis
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Balázs Kósa
Mathematical and numerical methods for processing point cloud data - Matematické a numerické metódy na spracovanie mračien bodov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Balázs Kósa
3D point cloud surface reconstruction by using level set methods
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Krakovský
Extrakcia rýchlostných polí z postupnosti obrazov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Krakovský
Methods of algorithmic trading
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Pavol Kútik, PhD.
Numerical solution of partial differential equations in financial mathematics
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marek Macák, PhD.
Numerické metódy v geovedách
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Medľa, PhD.
Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach metódou konečných objemov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Matej Medľa, PhD.
Solving partial differential equations using finite volume method on non-uniform grids
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Medľa, PhD.
Tvorba "optimálnych" logicky štvoruholníkových sietí v 2D a 3D oblastiach nad topografiou Zeme
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Polycarp Omondi Okock, MSc.
Efficient software solutions for medical image processing and analysis
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Aneta Alexandra Ožvat
Deep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Seol Ah Park, MSc.
Tracking cells in 3D+time image sequences - Treking buniek v 3D časových obrazových postupnostiach
august 2021Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Ivan Prcúch, PhD.
Numerical Solution of Partial Differential Equations on Surfaces
október 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Paula Schwarzová
Okrajové úlohy so šikmou deriváciou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Smíšek, PhD.
Analysis of 3D and 4D Images of Organisms in Embryogenesis
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Smíšek, PhD.
Mathematical and computational methods in embryogenesis image processing
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Sýs
Numerické metódy spracovania 4D obrazu (3D videa)
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Róbert Špir, PhD.
Parallel algorithms for the solution of partial differential equations - Numerical methods for analysis of embryogenesis images
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Finite volume methods for mean curvature flow of surfaces
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Tunega
Využitie metód evolúcie plôch v softvéri pre obuvnícky priemysel
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Markjoe Olunna Uba, MSc.
3D+time image segmentation methods
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Urbán, PhD.
Evolúcia rovinných kriviek v spracovaní obrazu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Urbán, PhD.
Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Urbán, PhD.
The new improvements of atlas based image segmentations
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná