24. 10. 2019  5:04 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Identifikační číslo: 78599
Univerzitní e-mail: hana.janakova [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: hana.porgeszova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
Autor: Ing. Terézia Setnická
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce: Ing. Hana Porgeszová, PhD.
Oponent:doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Efektivizácia vybraných prvkov marketingového mixu vo vybranej spoločnosti
Abstrakt:V súčasnosti sa spoločnosti pokúšajú nájsť nové príležitosti a snažia sa skúmať nové trhy do hĺbky a získať k dispozícii spoľahlivé informácie, ktoré povedú k správnemu rozhodnutiu v rámci spoločnosti. Marketing nie je len o zákazníkoch, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou marketingového systému, ale aj o podniku a medzičlánkoch ako takých. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo analyzovať a porovnať informácie odbytovej a komunikačnej politiky vo vybranej spoločnosti. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti, jadro práce, sú opísané teoretické poznatky z dostupnej literatúry, ktoré boli následne využité v praktickej časti, vo výsledkoch práce. Diplomová práca opisuje možnosti skvalitnenia odbytových aktivít a komunikačnej politiky prostredníctvom inovácií prvkov marketingového mixu v rámci relácií B2B a B2C. Rozšírenie a prehĺbenie kompetencií odborných užívateľov a užívateľských organizácií transferom poznatkov a zručností formou odborných praktických školení. Komparáciou efektivity odbytu a odbytových aktivít pred a po realizácií odborných školení a aplikáciou naštudovaných a zistených dát spoločnosti Henkel Slovensko sme formulovali odporúčania na zlepšenie do budúcnosti.
Klíčová slova:marketingový mix, komunikačný mix, odbytová politika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně