Feb 24, 2020   7:23 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Minárik, PhD.
Identification number: 785
University e-mail: qminarik [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bagi
Návrh poldra
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Belko
Návrh opatrení pre stabilizáciu návodných svahov vodných stavieb a brehov nádrží ohrozených abráziou
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Belko
Návrh rekonštrukcie malej vodnej nádrže
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Ďurannová
Ekologický prínos nádrží
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Ďurannová
Pozitívne účinky nádrží na životné prostredie
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Henkeľ
Návrh zemnej sypanej hrádze
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kapušanský
Vplyv určovania priepustnosti zemín na filtračné výpočty na priehradách
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Karabinoš
Zhodnotenie súčasného stavu malej vodnej nádrže a návrh prípadných sanačných opatrení
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Končal
Starnutie priehrady malej vodnej nádrže. Návrh opatrení pre predĺženie jej životnosti.
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováčik
Geologický a geotechnický prieskum ochrannej hrádze
May 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kožejová
Prispôsobenie nádrže zmeneným požiadavkám na odber
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Kubušová
Filtračné a stabilitné výpočty ochrannej hrádze
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Moskal
Adaptácia malej vodnej nádrže na zmenené spoločenské pomery
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Palečeková
Zhodnotenie rekonštrukcie priehrady Rozgrund
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Schubert
Polder - prvok protipovodňovej ochrany územia
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Sihelníková
Návrh inštrumentácie sypanej priehrady
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Steranková, PhD.
Vplyv prevádzky vodného diela Veľká Domaša na životné prostredie
May 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Šlosár
Posúdenie stability juhozápadnej hrádze vodnej stavby Vihorlat
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Vass
Návrh optimálnych sklonov svahov homogénnej priehrady
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Vass
Návrh suchého poldra
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Vráblik
Stabilitné výpočty zemnej priehrady
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress