14. 7. 2020  19:19 Kamil
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Mária Kurčová, PhD.
Identifikační číslo: 792
Univerzitní e-mail: maria.kurcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:
Vplyv komplexnej obnovy bytových domov na hydraulické pomery vykurovacích sústav
Autor:
Pracoviště:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:Ing. Jozef Lovás, PhD.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv komplexnej obnovy bytových domov na hydraulické pomery vykurovacích sústav
Abstrakt:
Značná časť užívaných bytových domov v mestských sídliskách je už 40 až 50 rokov po výstavbe. Na týchto bytových domoch sa pristupuje k obnove obalových konštrukcií. Je potrebné si uvedomiť, že len obnova obalových konštrukcií nemôže priniesť žiadaný efekt úspory a zároveň zabezpečenia teplotného komfortu človeka v interiéri, ak sa zároveň nepristúpi aj k obnove vykurovacieho systému. Dizertačná práca obsahuje analýzu súčasného stavu bytových domoch a ich vykurovacích sústav z pohľadu regulačných armatúr. Zaoberá sa analýzou vplyvu obnovy obalových konštrukcií na tepelné pomery bytových domov, a následne na tlakové pomery vo vykurovacej sústave s dôrazom na zabezpečenie hydraulicko-teplotnej stability. Metóda spracovania dizertačnej práce je založená na parametrickej štúdii a na experimentálnom meraní v objekte s pôvodnými obalovými konštrukciami a s obnovenými obalovými konštrukciami - po komplexnej obnove bytového domu. Výsledkom dizertačnej práce je komplexný pohľad na problematiku hydraulicko- teplotnej stability vykurovacej sústavy po obnove a stanovenie postupov a odporúčaní pri komplexnej obnove bytového domu.
Klíčová slova:
komplexná obnova budov, hydraulicko-teplotná stabilita, vykurovacia sústava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně