Jan 25, 2020   11:40 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Mária Kurčová, PhD.
Identification number: 792
University e-mail: maria.kurcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The effect of complex renovation of apartment houses on hydraulic conditions in their heating systems
Written by (author): Ing. Mária Kurčová, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent 2:Ing. Jozef Lovás, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv komplexnej obnovy bytových domov na hydraulické pomery vykurovacích sústav
Summary:Značná časť užívaných bytových domov v mestských sídliskách je už 40 až 50 rokov po výstavbe. Na týchto bytových domoch sa pristupuje k obnove obalových konštrukcií. Je potrebné si uvedomiť, že len obnova obalových konštrukcií nemôže priniesť žiadaný efekt úspory a zároveň zabezpečenia teplotného komfortu človeka v interiéri, ak sa zároveň nepristúpi aj k obnove vykurovacieho systému. Dizertačná práca obsahuje analýzu súčasného stavu bytových domoch a ich vykurovacích sústav z pohľadu regulačných armatúr. Zaoberá sa analýzou vplyvu obnovy obalových konštrukcií na tepelné pomery bytových domov, a následne na tlakové pomery vo vykurovacej sústave s dôrazom na zabezpečenie hydraulicko-teplotnej stability. Metóda spracovania dizertačnej práce je založená na parametrickej štúdii a na experimentálnom meraní v objekte s pôvodnými obalovými konštrukciami a s obnovenými obalovými konštrukciami - po komplexnej obnove bytového domu. Výsledkom dizertačnej práce je komplexný pohľad na problematiku hydraulicko- teplotnej stability vykurovacej sústavy po obnove a stanovenie postupov a odporúčaní pri komplexnej obnove bytového domu.
Key words:komplexná obnova budov, hydraulicko-teplotná stabilita, vykurovacia sústava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited