23. 1. 2020  15:31 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mária Kurčová, PhD.
Identifikačné číslo: 792
Univerzitný e-mail: maria.kurcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv komplexnej obnovy bytových domov na hydraulické pomery vykurovacích sústav
Autor: Ing. Mária Kurčová, PhD.
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Oponent 2:Ing. Jozef Lovás, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv komplexnej obnovy bytových domov na hydraulické pomery vykurovacích sústav
Abstrakt:Značná časť užívaných bytových domov v mestských sídliskách je už 40 až 50 rokov po výstavbe. Na týchto bytových domoch sa pristupuje k obnove obalových konštrukcií. Je potrebné si uvedomiť, že len obnova obalových konštrukcií nemôže priniesť žiadaný efekt úspory a zároveň zabezpečenia teplotného komfortu človeka v interiéri, ak sa zároveň nepristúpi aj k obnove vykurovacieho systému. Dizertačná práca obsahuje analýzu súčasného stavu bytových domoch a ich vykurovacích sústav z pohľadu regulačných armatúr. Zaoberá sa analýzou vplyvu obnovy obalových konštrukcií na tepelné pomery bytových domov, a následne na tlakové pomery vo vykurovacej sústave s dôrazom na zabezpečenie hydraulicko-teplotnej stability. Metóda spracovania dizertačnej práce je založená na parametrickej štúdii a na experimentálnom meraní v objekte s pôvodnými obalovými konštrukciami a s obnovenými obalovými konštrukciami - po komplexnej obnove bytového domu. Výsledkom dizertačnej práce je komplexný pohľad na problematiku hydraulicko- teplotnej stability vykurovacej sústavy po obnove a stanovenie postupov a odporúčaní pri komplexnej obnove bytového domu.
Kľúčové slová:komplexná obnova budov, hydraulicko-teplotná stabilita, vykurovacia sústava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene