Oct 27, 2020   11:15 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Identification number: 793
University e-mail: daniela.koudelkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Building Services (FCE)

Contacts
     
Lesson
     
Final thesis
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
The Application of Control Loops in Heating Buildings at the Distribution and Consumption of Heat
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Opponent 3:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Aplikácia regulačných obvodov vo vykurovaní budov na úrovni distribúcie a spotreby tepla
Summary:Predložená práca sa zaoberá aplikáciou regulačných obvodov vo vykurovaní budov Identifikuje vlastnosti regulovanej sústavy tvorenej budovou a vykurovacou sústavou v nej navrhnutou, ktoré majú významný vplyv na výber spôsobu regulácie tepelného výkonu. Špecifikuje jednotlivé spôsoby regulácie tepelného výkonu konvekčných a sálavých vykurovacích sústav na úrovni distribúcie a spotreby tepla v budovách obytného a občianskeho charakteru. Definuje požiadavky platných legislatívnych predpisov pre tepelný stav vykurovaných interiérov vrátane optimálnych a medzných hodnôt povrchových teplôt vykurovacích telies/plôch. Predkladá výsledky experimentálneho overenia prevádzkových vlastností veľkoplošnej sálavej vykurovacej sústavy navrhnutej v budove s ľahkým obvodovým plášťom v reálnych podmienkach. V závere hodnotí možnosti využitia získaných vedomostí v pedagogickej a vedeckej praxi.
Key words:
riadenie, vykurovanie, budova

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited