24. 10. 2020  22:56 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Identifikační číslo: 793
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

     
     
Závěrečná práce
     
Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Aplikácia regulačných obvodov vo vykurovaní budov na úrovni distribúcie a spotreby tepla
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Aplikácia regulačných obvodov vo vykurovaní budov na úrovni distribúcie a spotreby tepla
Abstrakt:
Predložená práca sa zaoberá aplikáciou regulačných obvodov vo vykurovaní budov Identifikuje vlastnosti regulovanej sústavy tvorenej budovou a vykurovacou sústavou v nej navrhnutou, ktoré majú významný vplyv na výber spôsobu regulácie tepelného výkonu. Špecifikuje jednotlivé spôsoby regulácie tepelného výkonu konvekčných a sálavých vykurovacích sústav na úrovni distribúcie a spotreby tepla v budovách obytného a občianskeho charakteru. Definuje požiadavky platných legislatívnych predpisov pre tepelný stav vykurovaných interiérov vrátane optimálnych a medzných hodnôt povrchových teplôt vykurovacích telies/plôch. Predkladá výsledky experimentálneho overenia prevádzkových vlastností veľkoplošnej sálavej vykurovacej sústavy navrhnutej v budove s ľahkým obvodovým plášťom v reálnych podmienkach. V závere hodnotí možnosti využitia získaných vedomostí v pedagogickej a vedeckej praxi.
Klíčová slova:
riadenie, vykurovanie, budova

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně