23. 2. 2020  15:15 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Identifikačné číslo: 793
Univerzitný e-mail: daniela.koudelkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra technických zariadení budov (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Aplikácia regulačných obvodov vo vykurovaní budov na úrovni distribúcie a spotreby tepla
Autor: doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Oponent 1:doc. Ing. Peter Végh, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia regulačných obvodov vo vykurovaní budov na úrovni distribúcie a spotreby tepla
Abstrakt:Predložená práca sa zaoberá aplikáciou regulačných obvodov vo vykurovaní budov Identifikuje vlastnosti regulovanej sústavy tvorenej budovou a vykurovacou sústavou v nej navrhnutou, ktoré majú významný vplyv na výber spôsobu regulácie tepelného výkonu. Špecifikuje jednotlivé spôsoby regulácie tepelného výkonu konvekčných a sálavých vykurovacích sústav na úrovni distribúcie a spotreby tepla v budovách obytného a občianskeho charakteru. Definuje požiadavky platných legislatívnych predpisov pre tepelný stav vykurovaných interiérov vrátane optimálnych a medzných hodnôt povrchových teplôt vykurovacích telies/plôch. Predkladá výsledky experimentálneho overenia prevádzkových vlastností veľkoplošnej sálavej vykurovacej sústavy navrhnutej v budove s ľahkým obvodovým plášťom v reálnych podmienkach. V závere hodnotí možnosti využitia získaných vedomostí v pedagogickej a vedeckej praxi.
Kľúčové slová:riadenie, vykurovanie, budova

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene