15. 11. 2019  19:53 Leopold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Identifikačné číslo: 794
Univerzitný e-mail: jozef.kollar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)
Externý spolupracovník - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Štatistická analýza textov pre potreby kryptoanalýzy
Autor: Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Oponent 1:doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:On Statistical Language analysis and Cryptanalysis
Abstrakt:The aim of this thesis is investigation of new methods of quantitative lin- guistics and their application in cryptanalysis. The material is divided into three chapters. The rst chapter, asside from a short historical introduction, is dedica- ted to statistical indices and their applications in cryptanalysis. The indices introduced in this chapter are not new and have already been known and published in some form. Some of the results related to these indices, howe- ver, such as the letter frequency table 1.1, the section 1.3.4 about depth of letter dependency, and the section 1.3.5 on average word length, are original and were processed on big text samples. As regards methods, only the one of determining the measure of interdependence of two letters is original to the best of our knowledge. In the second chapter we considered the problem of developing a method of determinig the text reading direction on an unknown text. The origin of this problem is purely practical and resulted from the need to determine the text reading direction in the Rohonczi codex. This codex is a historical ma- nuscript consisting of about 400 pages containing a text on which nothing is known. We do not know the language of the text, we do not know whet- her and how the text is encrypted and we do not even know whether it is meaningful or just a hoax. Assuming meaningfulness, if cryptologists wanted to crack the cipher they would need to know in the rst place the writing direction to get the correct line- ow to analyse the text. Therefore we tried, on open text samples in various languages, to nd methods of determining the text direction without using the structure and properties of the language. The third chapter describes a succesful attack against the soviet VIC cipher, which is mentioned as the most complex and \non-crackable" hand cipher in the literature ([22], pp. 670{671). There are several publications handling the VIC cipher, but none is dedicated to the cipher cryptanalysis and to the attack at the cipher. The attack at the VIC cipher described here is a real-time one.
Kľúčové slová:text reading direction, VIC cipher, statistical indices

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene