19. 11. 2019  21:16 Alžbeta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Samuel Hanák
Identifikační číslo: 79541
Univerzitní e-mail: xhanak [at] stuba.sk
 
2523T06  internetové technológie I-IT2
FIIT I-IT2 pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Autor: Bc. Samuel Hanák
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Oponent:Dr. Ing. Michal Ries
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Abstrakt:HlavnV posledných rokoch sa vďaka vývoju rôznych technológií, ako napríklad Internet of Things, zvyšuje počet autonómnych objektov v sieti exponenciálnou rýchlosťou. Vďaka tomu narastá množstvo komunikácie, kde niektoré špecifické komunikácie vyžadujú kvalitu služieb. Hlavnou témou tejto bakalárskej práce bude práve rozbor a vytvorenie mechanizmu, ktorý podporuje kvalitu služieb pomocou technológie zvanej softvérovo definované siete. Táto nová perspektívna technológia nám umožňuje nový pohľad na celú sieť, kde je všetka logika siete centralizovaná do kontroléra. Práca sa bude hlavne zaoberať analýzou dostupných technológií pre podporu softvérovo definovaných sietí, ale aj riešením kvality služieb, ktorý je programovateľný v koncepte SDN. Výsledkom analýzy bude návrh riešenia, kde predstavím mnou navrhnutý koncept pomocou opisných diagramov. Po predstavení návrhu budem dané riešenie implementovať, pričom výsledný produkt budem následne testovať. Moje riešenie bude porovnávané s riešeniami, ktoré boli v rámci tejto problematiky implementované študentmi v minulých rokoch. Po testovaní budú zhodnotené výhody a nevýhody poskytnutého riešenia a prípadné nápady na vylepšenie metódy v budúcich prácach.ou témou bakalárskej práce je rozbor dostupných riešení pre podporu kvality služieb na báze softvérovo definovaných sietí. Softvérovo definované siete patria medzi mladú potenciálnu technológiu, ktorá poskytuje centralizovanú kontrolu v sieti. Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť produkt, ktorý bude podporovať kvalitu služieb špecifických komunikácií vo softvérovo definovanej sieti. Práca sa zaoberá analýzou špecifických metód, ktoré sú vhodné pre použitie v týchto sieťach, ale aj analýzou dostupných riešení pre implementáciu takýchto sietí. Práca je rozdelená do niekoľkých častí, kde prechádzam od analýzy dostupných riešení, cez návrh, opis riešenia a končí sa testovaním výsledného produktu.
Klíčová slova:Softvérovo definované siete, Ryu, Mininet, EH-LARAC, SDN, Kvalita služieb, QoS, LARAC

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně