Sep 16, 2019   10:14 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Peter Hanzlík
Identification number: 79544
University e-mail: xhanzlikp [at] stuba.sk
 
1111111  Information Security I-IB2
FIIT I-IB2 den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:3D mapping and modelling of environment in real time
Written by (author): Bc. Peter Hanzlík
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. František Kudlačák
Opponent:Ing. Vladimír Kunštár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase
Summary:Táto bakalárska práca obsahuje analýzu možností mapovania okolitého prostredia s využitým rôznych meracích senzorov ako aj analýzu dnes využívaných senzorov na monitorovanie priestoru a orientáciu v ňom. Výsledkom tejto práce bude prenosné zariadenie, schopné mapovania monitorovaného priestoru v reálnom čase a zakresľovania výstupu do neustále aktualizovanej mapy, ktorú bude zariadenie vytvárať. Bakalárska práca sa skladá z viacerých častí. Prvá časť opisuje analýzu dnešných technológií využívaný na meranie vzdialeností, spolu s opisom senzorov a technológií, ktoré sa využívajú dnes na mapovanie, monitorovanie a orientáciu v neznámom priestore. Druhá časť obsahuje návrh riešenia, využité technológie a postup riešenia, ktorý bol aplikovaný na vyriešenie zadaného rámcového problému. Tretia časť obsahuje implementáciu problému do programovacieho jazyka a riešenie zadného problému. Štvrtá, posledná časť sa venujú zhodnoteniu záverečnej práce.
Key words:realny cas, 3D, mapovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited