25. 5. 2019  11:00 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

David Hecl
Identifikačné číslo: 79546
Univerzitný e-mail: xhecl [at] stuba.sk
 
2627R00  telekomunikácie B-TLK
FEI B-TLK den [sem 3, roč 3]
Bakalársky typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník / 3. semester štúdia

Kontakty     Záverečná práca     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Siete pre SMART aplikácie – technológia LiFi
Autor: David Hecl
Pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Siete pre SMART aplikácie – technológia LiFi
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom komunikácie V2V a V2C v prípade autonómnych vozidiel. V prvej časti práce je popísaná problematika technológie LiFi, ktorá je v danom návrhu kľúčová. O LiFi sa v práci pojednáva ako o 5. generácii komunikačných sietí. V druhej časti práce je vypracovaný teoretický návrh VLC komunikácie. Tento návrh pozostáva z experimentu, v ktorom je definovaná reálna vzdialenosť, na ktorú sú vozidlá schopné na seba reagovať a z návrhu hlavičky komunikácie. V závere praktickej časti je poukázané na záložný zdroj komunikácie v prípade, že komunikačná cesta alebo prostredie nevyhovuje či zamedzuje výmene informácii pomocou LiFi.
Kľúčové slová:V2V, LiFi, UV, LED, Autonómne vozidlo, TCP, V2C, VLC, IoT, IR, Cluster, SARTRE, LASER, Transceiver, Smart City

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene