22. 1. 2020  8:26 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Oleksii Kholodov
Identifikační číslo: 79591
Univerzitní e-mail: xkholodov [at] stuba.sk
 
2533T07  inteligentné softvérové systémy I-ISS2
FIIT I-ISS2 pres [sem 1, roč 1]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
1. ročník / 1. semestr studia

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Autor: Bc. Oleksii Kholodov
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Oponent:Ing. Arpád Kósa, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interactive Animation of Schottky Diode on the Basis of Object-Oriented Programming
Abstrakt:This bachelor thesis deals with creation of an interactive animation of Schottky diode based on object-oriented programming, which will be publicly available at eLearn Central portal as a part of interactive online courses. The target group for the animation consists of mainly students of FEI STU bachelor study in Bratislava, but ultimately – of anyone interested in learning about Schottky diode function. The problem analysis provides an overview of available technologies, chosen technologies and reasons for picking them, mainly JavaScript, d3 and PHPStorm, since the solution will be placed on a web-page, and HTML5 is a standard. The description and implementation of the solution are complemented by documentation. The resulting animation is meant to be a help for students and other interested people to understand basic principles and structure of Schottky diode’s operations, as well as increase interest and popularity of science and technology.
Klíčová slova:Interactive animation, JavaScript, object-oriented programming

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně