Dec 12, 2019   4:47 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Yvonna Koleková, PhD.
Identification number: 795
University e-mail: yvonna.kolekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Structural Mechanics (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Talal T.H.A.H. ALENEZI
Comparison of flexural and torsional buckling resistances of members made of steels and aluminium alloys
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ameen A.M.A.M. ALKANDARI
Comparison of lateral torsional buckling resistances of beams made of steels and aluminium alloys
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriella Balkó, PhD.
Plastická rezerva kovových prútov pri strate stability
May 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Marek Bobák
Strata stability kovových ohýbaných nosníkov
May 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Bobák
Výpočet kritických momentov podľa približných normových vzťahov.
May 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriam Brzáčová
Odolnosť zakrivených prútov podľa STN EN 1993
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Brzáčová
Porovnanie hodnôt kritických momentov podľa približných vzťahov s presnými hodnotami, s uvážením rôznych okrajových podmienok uloženia prúta.
May 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miriam Brzáčová
Stabilitné problémy ohýbaných nosníkov
June 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Csiba
Plastická odolnosť hliníkových prierezov namáhaných rôznymi kombináciami vnútorných síl
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Orsolya Katona, PhD.
Použitie teórie II. rádu v stabilitných problémoch
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Konečný
Plastická odolnosť kovových prierezov namáhaných rôznymi kombináciami vnútorných síl
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emil Kráľ
Vplyv šírenia vĺn v pružnom prostredí na stavebnú konštrukciu
May 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Martina
Vzperná odolnosť centricky tlačených prútov zo skla
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Masár
Odolnosť tenkostenných prierezov všetkých tried z rôznych ocelí
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lýdia Moroczová
Správanie a odolnosti tenkostenných prútov kombinovane namáhaných
May 2022Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Panek
Správanie oblúkových konštrukcií
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ahmad A.B.A. RADHA
Elastic and plastic resistance of restrained beams in bending
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mohammad A.A.A. SHAMMOUH
Behaviour and application of arch structures
May 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Skačányiová
Klopenie ohýbaných prútov podľa eurokódov
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Slovák
Šírenie seizmických vĺn vo vrstevnatom prostredí
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Světlíková
Odolnosť centricky tlačených prútov podľa eurokódov
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Zámečník
Kritický moment pri klopení spojitých nosníkov
May 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress